Què és SIRA? 

SIRA és una aplicació de gestió de la recerca (CRIS) desenvolupada per la Universitat de Barcelona (UB) que substitueix l'antiga aplicació GREC. Aquesta nova plataforma integra totes les funcionalitats relacionades amb la gestió de la informació de recerca, incloent les ajudes de finançament obtingudes per a la investigació, les activitats realitzades i els resultats obtinguts. El desenvolupament de SIRA forma part d'un conveni signat el 2018 entre la UB i la UIB, amb l'objectiu de millorar l'eficiència en la gestió de les dades de recerca i fomentar la col·laboració entre les institucions per enfortir l'ecosistema acadèmic i científic. 

SIRA incorpora dos serveis destacats: Curricul@ i Curricul@Grups. Curricul@ permet a cada investigador gestionar el seu currículum vitae de recerca de manera individualitzada, mentre que Curricul@Grups ofereix als investigadors principals la capacitat de mantenir un historial actualitzat de la recerca desenvolupada pel seu grup o unitat d’R+D+I, utilitzant la informació aportada pels membres a través de Curricul@. Aquests serveis estan dissenyats per optimitzar la gestió i difusió dels resultats de recerca dins de la comunitat científica. 

Com accedir a SIRA? 

L'accés a SIRA es realitza mitjançant les credencials UIBdigital. Podeu accedir a SIRA a través del web https://sira.uib.cat.